Regulamin

Regulamin sklepu internetowego o nazwie “Zielono mi”

 1. Warunki ogólne
  1. Właścicielem sklepu Zielono mi jest firma Lipus, NIP: 9451054209, REGON: 356854812, adres: 31-446 Kraków, ul. Łąkowa 27
  2. Sklep internetowy Zielono mi umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
  3. Dla Państwa bezpieczeństwa cała witryna internetowa zielonomicalyrok.pl jest szyfrowana z użyciem certyfikatu SSL.
  4. Kontakt e-mail: mi@zielonomicalyrok.pl
  5. Zakup w sklepie internetowym Zielono mi oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych podanych w celu realizacji zamówienia.
  7. Działając na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, każdy Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  8. Klientowi przysługują prawa wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  9. W wypadku konfliktu Zielono mi dołoży starań do polubownego załatwienia sprawy.
   Jednocześnie Zielono mi informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Procedura składania i realizacji zamówień
  1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez finalizację zamówienia.
  2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
  3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Czas przygotowania zamówienia to 1 – 3 dni robocze od otrzymania wpłaty. Towar wysyłany jest w poniedziałek, wtorek i środę każdego tygodnia. Przewidywany czas dostawy do 3 dni.
  4. O wysłaniu przesyłki zostaną Państwo powiadomieni na adres e-mail.
  5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Klienta.
  6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
  8. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Polski.
  9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
  10. Koszt dostawy – od 18,90 do 24,90 zł.
 3. Wysyłka
  1. Zielono mi zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad.
  2. Towar pakowany jest z zachowaniem należytej staranności.
  3. W niektórych przypadkach, dla optymalnego zabezpieczenia przesyłki na czas transportu, rośliny hodowane w sztywnych pojemnikach mogą zostać przełożone do bardziej miękkich (foliowych) i odwrotnie.
  4. W wypadku stwierdzenia przy odbiorze uszkodzonej przesyłki należy domagać się od kuriera protokołu potwierdzającego ten fakt.
 4. Odstąpienie od umowy
  1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:
   1. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   2. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin do użycia.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
 5. Reklamacje
  1. Klient ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar na właściwy lub zwrócić pieniądze w terminie 14 dni.
  2. Adres do obsługi reklamacji:
   FUP Kraków 49
   ul. Łąkowa 27 skr. 45
   31-446 Kraków